Facebook

Znajdź nas na Facebook

 
 

Wyszukaj

Translate

Kalendarz

Kalendarz Google

Kursy szkolenia

Kursy i szkolenia

Zawody TREC

Listy kontrolne
Organizatorów, Sędziów, Delegatów

Reklama

Wymagania i uprawnienia sędziów

 UWAGA: LICENCJE SĘDZIOWSKIE SĄ WAŻNE TYLKO POD WARUNKIEM AKTUALNEGO CZŁONKOSTWA W  PTTK.

 

Wymagania dla uczestników kursu organizatorów i sędziów TREC PTTK:
Wymagania dla uczestników:
ORGANIZATOR:
- osoba pełnoletnia
SĘDZIA:
- osoba pełnoletnia
- udokumentowanie podstawowych umiejętności jeździeckich: min. brązowa odznaka turystyki jeździeckiej, PZJ , uprawnienia instruktora-przodownika TJ- hipoterapeuty lub inne dokumenty potwierdzające umiejętności jeździeckie. Po odbyciu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu kursant otrzymuje uprawnienia SĘDZIA TREC PTTK.

SĘDZIA TREC PTTK:

Ważna licencja uprawnia do:

-sędziowania wszystkich faz podczas zawodów TREC PTTK (sędzia pomocniczy)

- sędziowania Konkursów Sprawności Jeździeckiej z elementami TREC (sędzia główny lub sędzia pomocniczy)

- szkolenia sędziów pomocniczych podczas Konkursów Sprawności Jeździeckiej

z elementami TREC

  • Uprawnienia sędziego TREC PTTK będą weryfikowane co dwa lata

SĘDZIA GŁÓWNY TREC PTTK

O uprawnienia SĘDZIA GŁÓWNY TREC PTTK może się starać osoba pełnoletnia, która spełniła poniższe warunki:

  • Ważna licencja sędziego TREC PTTK
  • Opłacona składka członkowska PTTK na dany rok
  • Odbyta praktyka ( sędziowanie zawodów pod okiem sędziego głównego -minimum 3x w tym minimum 1x**lub***. Pozytywna opinia sędziego głównego  (Protokół odbycia praktyki sędziowskiej)
  • Zatwierdzenie kandydatury przez podkomisję
  • Wpisanie na listę sędziów głównych
  • Uprawnienia sędziego głównego będą weryfikowane co dwa lata

 

SĘDZIA GŁÓWNY TREC PTTK

Ważna licencja uprawnia do:

-sędziowania zawodów TREC PTTK (sędzia główny)

- szkolenia sędziów pomocniczych podczas zawodów TREC PTTK

- szkolenia kandydatów na sędziów głównych podczas zawodów TREC PTTK

- potwierdzania i opiniowania praktyki sędziowskiej

- sędziowania Konkursów Sprawności Jeździeckiej z elementami TREC ( sędzia główny lub sędzia pomocniczy)

- szkolenia sędziów pomocniczych podczas Konkursów Sprawności Jeździeckiej

z elementami TREC

  • Uprawnienia Sędziego Głównego TREC PTTK będą weryfikowane co dwa lata

WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ SĘDZIOWSKICH

SĘDZIA GŁÓWNY- przedłużenie uprawnień można uzyskać uczestnicząc w spotkaniu weryfikacyjnym przeznaczonym dla sędziów głównych.

Sędzia Główny musi w ciągu 2 lat sędziować zawody TREC PTTK jako Sędzia Główny, Delegat Techniczny lub Komisarz Zawodów w przeciwnym wypadku traci uprawnienia Sędziego Głównego.

SĘDZIA TREC PTTK - przedłużenie uprawnień można uzyskać uczestnicząc w spotkaniu weryfikacyjnym przeznaczonym dla sędziów głównych lub w kursie sędziów i organizatorów TREC PTTK

 

Aktualność licencji sędziowskich można sprawdzić na w zakładce uprawnienia.