Facebook

Znajdź nas na Facebook

 
 

Wyszukaj

Translate

Kalendarz

Kalendarz Google

Kursy szkolenia

Kursy i szkolenia

Zawody TREC

Listy kontrolne
Organizatorów, Sędziów, Delegatów

FITE

Fédération Internationale de Tourisme Equestre

Reklama

W dniu 23.01.2020 r , w Warszawskiej siedzibie PTTK, odbyło się doroczne spotkanie Podkomisji TREC.
Zespół w składzie : Agnieszka Ulaszek , Joanna Strawińska Senicic, Magdalena Mastej, Katarzyna Smółka, Inga Klaybor Romańska, Sławomir Nafalski oraz Maciej Szymanik debatowali nad najpilniejszymi sprawami dotyczącymi TREC , zwłaszcza w kontekście nadchodzącego sezonu.
Jak można zauważyć po dotychczasowym tekście, podkomisja postanowiła powoli odchodzić od złożonej nazwy TREC PTTK, pozostawiając sam skrót TREC.
Stworzono również projekt regulaminu podkomisji, którego najważniejsze zapisy określają zakres i tryb działania oraz organizację Podkomisji ds. TREC w tym czteroletnią kadencyjność wraz z wyborami. Regulamin po zatwierdzeniu przez Komisje GTJ ZG PTTK oraz KTJ PTTK zostanie przedstawiony publicznie.
 
 
Postanowiono uaktualnić listę członków komisji i przydzielić im obowiązki:
 
SKŁAD I FUNKCJE PODKOMISJI USTALONY NA DZIEŃ 23.01.2020
1. Aleksander Jarmuła – Przewodniczący, pozyskiwanie i rozliczanie budżetu
2. Agnieszka Ulaszek – koordynator pracy Podkomisji; kalendarz zawodów i szkoleń
3. Katarzyna Smółka – ranking ogólnopolski, szkolenia, wsparcie w kontaktach FITE
4. Magdalena Mastej – nadzór nad materiałami szkoleniowymi, szkolenia
5. Maciej Szymanik – relacje z zawodów i imprez towarzyszących, aktualizacje regulaminów, szkolenia
6. Inga Klaybor – Romańska – osoba kontaktowa, szkolenia
7. Joanna Strawińska-Senicic – koordynator ds. FITE; prowadzenie dokumentacji sędziowskie i organizatorów (w tym legitymacje i aktualizacja danych na stronie); kontakt z PTTK, organizacja i rozliczanie budżetu (KTJ); koordynator ds. Podkomisji
8. Sławomir Nafalski – baza koni TREC’owych, szkolenia
9. Anna Kostka – administrowanie strony TREC i funpage (FB);
10. Ewelina Nazimek Bąba – promowanie i marketing dyscypliny
 
 
Podkomisja postanowiła wprowadzić zapis do regulaminu, pozwalający sędziom posiadającym podstawowe uprawnienia sędziowskie nie weryfikować ich na kursach sędziowskich, jednak pod warunkiem przesędziowania minimum dwóch zawodów w roku, rozgrywanych zgodnie z regulaminem TREC. Postanowiono również uaktualnić listę członków podkomisji wraz z obowiązkami, które muszą wypełniać. Zmieniony Regulamin TREC 2020 ukaże się wkrótce na stronie : trecptttk.pl , w zakładce dokumenty.
Poza zapisami regulaminowymi, w ramach promocji dyscypliny i propagowania jej w całej Polsce, podkomisja zezwoliła na organizację zawodów TREC z możliwymi odstępstwami od schematów zapisanych w regulaminie TREC, jednak pod warunkiem, że wszystkie zmiany będą zaakceptowane i zatwierdzone przez Sędziego głównego TREC. Zawody takie nie będą brały udziału w rankingu TREC, nie będą miały określonego poziomu trudności. Akceptowane zmiany w takich zawodach nie mogą wprowadzać większego ryzyka dla zawodników i koni, niż te które wynika z regulaminu, a oceniać to będzie Sędzia główny TREC .
Ustalono również, że MP będą organizowane w interwale dwu lub trzy letnim.
 
Mamy nadzieję , że zmiany wprowadzane przez podkomisję pomogą w rozwoju dyscypliny i rozpropagowaniu jej w jak największej ilości ośrodków konnych.
 
Z TREC-owym pozdrowieniem i życzeniami udanego sezonu 2020
 
Podkomisja TREC