Facebook

Znajdź nas na Facebook

 
 

Wyszukaj

Translate

Kalendarz

Kalendarz Google

Kursy szkolenia

Kursy i szkolenia

Zawody TREC

Listy kontrolne
Organizatorów, Sędziów, Delegatów

FITE

Fédération Internationale de Tourisme Equestre

Reklama

TREC PTTK

Zawody TREC PTTK

 Faza PTV

Próba terenowa

 

Fazę PTV zaplanowano, aby wykazać wysoki stopień wyszkolenia konia do jazdy terenowej: jego pewność siebie, odwagę, zręczność, równowagę, pewność kroku, tak samo jak poprawność i celowość zastosowanych przez jeźdźca pomocy, jego doświadczenie w prowadzeniu konia przez różnorodne naturalne przeszkody. Oceniana jest para jeździec-koń.

Zawodnicy pokonują oznakowaną trasę o długości około 1.5 do 5 km składającą się z logicznej serii 16 przeszkód naturalnych lub sztucznych, które można spotkać w trakcie przejażdżki terenowej i które są zamieszczone na liście przeszkód PTV. Trasę należy pokonać w oznaczonym czasie.

Każda przeszkoda punktowana jest w skali 0-10 pkt. Oceniana jest efektywność (wyłamania, cofanie, wolta, odmowa ...), styl (pozycja jeźdźca, równowaga, użycie pomocy ...). Sędziowie od wyniku mogą odjąć punkty karne za np: brutalność, niebezpieczną jazdę czy upadek. Szczegóły oceny znajdują się w kartach technicznych danej przeszkody

Za fazę PTV można uzyskać maksymalnie 160 pkt.

16 przeszkód po 10 pkt.

 

Karty techniczne przeszkód PTV

4. Korytarz

5. Sprowadzenie konia z zeskokiem

6. Zeskok przejechany na koniu

7. Wprowadzenie konia z wyskokiem

8. Wyskok przejechany na koniu

9. Dolina

10. Sprowadzenie konia po schodach

11. Zejście ze schodów przejechane na koniu

12. Wprowadzenie konia po schodach

13. Wyjście po schodach przejechane na koniu

14. Przeskok przez rów prowadząc konia

15. Przeskok przez rów na koniu

16. Przekraczanie wody

17. Żywopłot

18. Nieruchomość

19. Nieruchomość w siodle

20. Prowadzenie konia po literze „S”

21. Przejazd na koniu po literze „S”

22. Dosiadanie konia

23. Szereg (Cross)

24. Prowadzenie Konia przez mostek

25. Mostek przejechany na koniu

26. Wprowadzenie konia na pochyłość

27. Wjazd na pochyłość

28. Sprowadzenie konia z pochyłości

29. Zjazd z pochyłości

30. Bramka

31. Cofanie

32. Slalom

33. Kłoda

34. Przeprowadzenie konia przez kłodę

35. Wprowadzenie konia do przyczepy

 36. ósemka

 

Trasa musi być zaprezentowana zawodnikom pierwszego dnia zawodów i musi zawierać:

 • bramki start i meta,
 • dystans,
 • maksymalny przyznany czas,
 • przeszkody: nazwa i numer,
 • sposób pokonywania: „w ręce” lub w siodle,
 • chód: stęp, kłus, galop lub dowolny.

 

Przeszkody

Oznakowanie

Przeszkody są ponumerowane od 1 do 16 i oznakowane flagami o wysokości od 1,2 metra do 2 metrów: czerwona flaga po prawej stronie, biała po lewej i numer na tabliczce o wymiarach 20x20cm, umieszczony na wysokości 1,5 m na słupku czerwonej flagi. Koń i jeździec razem muszą przejść pomiędzy flagami, które tworzą integralną część przeszkody, jako dodatek do innych jej cech ( wysokość, szerokość, długość itp.).

Zawodnicy pokonują przeszkody w porządku chronologicznym

 

Strefy Karne

Określone przeszkody mogą zawierać strefy karne ( 3-5 metrów ) przed i za przeszkodą.

Definiowanie stref karnych ma na celu określenie limitu przestrzeni, w której będą przyznawane punkty karne za odmowę lub upadek.

Wejście bądź opuszczenie strefy karnej (przed lub za przeszkodą) może się odbywać w jakimkolwiek kierunku zgodnym z linią przebiegu trasy.

Strefy karne są znakowane w sposób określony przez organizatora ( flagi inne niż biała lub czerwona, piasek, farba itp.).

 

Znaczniki trasy przeszkody

Wyznaczają korytarz, w którym poruszają się jeździec i koń. Materiały proponowane: piasek, farba, taśma itp.

 

Opis Przeszkód

W karcie technicznej przeszkody podane są wszystkie informacje dotyczące kształtu, rozmiaru przeszkód i materiałów do budowy przeszkód.

Musimy pamiętać, że wszystkie te wymiary są wykorzystywane w momencie, kiedy budujemy przeszkodę „od zera”. W przypadku adaptacji przeszkód naturalnych, są wykorzystywane na ile jest to możliwe i na ile reprezentują prawdziwą przeszkodę, bez stwarzania sytuacji niebezpiecznej.

Wymiary dla każdej przeszkody są indywidualnie opisane w Karcie Technicznej Przeszkody.

Maksymalna wysokość dla przeszkód do przeskoczenia:

 • seniorzy: do 1.1
 • młodzi jeźdźcy: do 0.9m
 • jeżeli w zawodach biorą udział wspólnie seniorzy i młodzi jeźdźcy to: do 0,9m

 

Przeszkoda regionalna

Organizator może zaproponować przeszkodę regionalną według własnego projektu. Należy utworzyć karty oceny dla takiej przeszkody i kartę techniczną przeszkody. Projekt i wykonanie takiej przeszkody muszą być zatwierdzone przez delegata technicznego.

 

Chody

Pomiędzy przeszkodami, jeździec może poruszać się dowolnym chodem chyba, że Komisja Sędziowska zadecyduje inaczej. Komisja Sędziowska może brać pod uwagę względy bezpieczeństwa, pogodę itp.

Jeździec, który wykonuje wolty lub cofa się pomiędzy przeszkodami, zostanie ukarany przez sędziego 3 punktami karnymi za nieposłuszeństwo, do maksimum trzech razy- powyżej otrzyma ocenę 0 dla danej przeszkody.

Przerwanie ruchu naprzód lub zmiana chodu: zawiera zmianę chodu lub zatrzymanie ruchu, który jest aktualnie wykonywany.

Taka nieregularność ruchu skutkuje punktacją karną dla przeszkody w momencie, kiedy przednia noga przejdzie pomiędzy dwiema początkowymi flagami aż do momentu, kiedy tylna noga przejdzie pomiędzy flagami końcowymi dla danej przeszkody.

Jeżeli Kon zmieni chód na przeszkodzie na kilka sposobów: galop, kłus, stęp, dodatkowo do punktacji karnej w kolumnie efektywność ocenia się też niższy chód w kolumnie chód.

 

Ocena

W zależności od ustawienia toru i dystansu pomiędzy poszczególnym przeszkodami organizator określa liczbę koniecznych sędziów pomocniczych.

Punktacja jest przyznawana dla każdej przeszkody w skali od 0 do 10 zgodnie z wytycznymi według karty oceny, co daje maksimum 160 punktów za wszystkie przeszkody.

W przypadku przeszkody nr 23 Szereg odmowa lub nieposłuszeństwo w drugiej części kombinacji oznacza, że zawodnik musi ponowić próbę przejechania wszystkich elementów (ponownie pokonywać całą przeszkodę).

Trzy odmowy pokonania przeszkody skutkują przyznaną oceną 0 za daną przeszkodę, co nie eliminuje zawodnika z fazy.

Przerwanie ciągłości ruchu, zmiana chodu:

- ma zastosowanie w przypadku pokonywania przeszkody i kiedy koń przekroczy granicę strefy karnej przeszkody (nawet jedna noga w strefie karnej), aż do opuszczenia strefy karnej (ostatnia noga konia opuści strefę karną). Nie ma zastosowania dla przeszkód, w których jest dozwolony skok z zatrzymania.

W przypadku upadku sędzia:

 • może wstrzymać zawodnika, jeżeli uzna, że para (jeździec-koń) nie są zdolni do kontynuowania swojego przejazdu
 • wstrzymuje czas przejazdu danego zawodnika (czas postoju jest neutralny) do momentu decyzji Sędziego Głównego o możliwości kontynuowania przejazdu.

 

Czas

Czas maksymalny jest określony przez projektanta trasy PTV i uprawomocniony przez Sędziego Głównego, po przeprowadzeniu testu przed rozpoczęciem fazy przez Sędziego Głównego lub wyznaczonego Sędziego Pomocniczego.

Punkty karne za czas, zostaną odjęte od punktów za fazę PTV, według poniższego schematu:

 • pierwsza minuta ponad maksymalny czas - 5 punktów karnych,
 • druga minuta ponad maksymalny czas - dodatkowo 10 punktów karnych - w sumie 15 punktów karnych,
 • trzecia minuta ponad czas maksymalny – dodatkowo 15 punktów karnych - w sumie 30 punktów karnych,
 • liczba punktów karnych, za przekroczenie maksymalny czasu, nie może być większa niż 30 punktów,
 • bez decyzji Komisji sędziowskiej nie można zatrzymać urządzenia mierzącego czas
 • +20 sekund w przypadku celowego pominięcia przeszkody (za każdy jeden przypadek)

 

Przykład: Jeżeli czas maksymalny wynosi 8’

Zawodnik, który ukończy trasę w czasie 8’00- nie będzie ukarany punktami karnymi
Zawodnik, który ukończy trasę w czasie 8’01- będzie ukarany 5 punktami karnymi